Päätin osallistua verkossa muutamaan tietosuoja-aiheiseen keskusteluun. Haaste oli kiinnostava, koska en ole useinkaan itse harrastanut nettikirjoittelua. Oman näkemykseni mukaan nettikirjoittelu tuo usein esille ihmisistä ikäviä puolia esille, etenkin jos ollaan anonyymisti liikkeellä. 

 

Viime vuoden toukokuussa voimaan astunut EU:n GDPR-asetus herätti kovasti keskustelua. Asetus  velvoittaa käsittelemään ihmisten tietoja lainsäädännön edellyttämien vaatimusten mukaan.

 

Toimittajana sosiaalinen media on erittäin tärkeä osa työnkuvaani, joten ryhdyin näin jälkijunassa itsekin tutkimaan asiasta virinnyttä keskustelua. Otin osaa anonyymisti Suomi 24 -palstalla keskusteluun, jossa aihe kirvoitti hyvinkin monipuolista pohdintaa. Yllätyksekseni keskustelu oli asiallista ja faktapitoista.

 

Itse kommentoin asiaa palstalla näin: 

https://keskustelu.suomi24.fi/t/15183522/eun-tietosuoja-asetus#comment-97993665

 

Kommentissani tuon esille henkilökohtaista suhdettani tietosuojaan liittyviin asioihin. Koin parhaaksi lähestyä asiaa sitä kautta, sillä se tuo konkretiaa keskusteluun. Huomasin, että keskustelu oli niin faktapitoista, että konkretiaa oli hyvä saada mukaan. Muutamat muutkin olivat lähestyneet asiaa samalla tavalla. 

 

Vauva.fi on keskustelupalsta, joka herättää voimakkaasti tunteita puolesta ja vastaan. Itse päätin ottaa haasteekseni liittyä foorumille ja ottaa kontaa tietosuojakeskusteluun. Kommentoin asiaa nakke nakuttaja -nimimerkillä täällä:

 

https://www.vauva.fi/keskustelu/3372030/facebookin-tietosuoja

 

Suomi 24 -foorumin keskustelusta poiketen keskustelijat eivät argumentoineet faktoilla vaan ennemminkin ”mutu-pohjalta”. En kuitenkaan halunnut vaikuttaa kaikkitietävältä tärkeilijältä, joten kommentoin asiallisesti tuomalla esille yhden mielestäni relevantin pointin. 

 

Huomaan, että avoimuutta ja läpinäkyvyyttä koskevat seikat kiinnostavat ihmisiä selkeästi, jopa itseäni enemmän. Sen huomaa molemmista keskustelupalstoista. Ihmiset ovat huolissaan omasta oikeusturvastaan jopa siihen pisteeseen asti, että tietynlaisen hysterian vaara on olemassa. Kuten vauva-foorumin keskustelusta huomaa, pelko on myös oiva kasvualusta disinformaation leviämiselle. 

 

Henkilökohtaisten tietojen jakaminen on asia, joka voi monessakin tapauksessa olla hyödyllistä työyhteisölle, mutta tällöin pelisääntöjen pitäisi olla selvät kaikille osapuolille. Asioiden pimittäminen on toimintamalli, joka on moraalisesti kyseenalaista ja saattaa aiheuttaa ikäviä jälkiseuraamuksia. 

 

Nykyään esimerkiksi yritykset haluavat olla läpinäkyviä ja avaavat aineistoja ihmisten nähtäville. On selvää, että osaltaan tämä myäs ennaltaehkäisee skandaaleja, mikä on hyvä asia. On kuitenkin oleellista, mitä tietoja julkistetaan, millä tavalla ja kenen suostumuksella. 

 

Tietovuodot ovat kuitenkin huolestuttava asia toteutuessaan. Jos esimerkiksi ihmisten terveystietoja pääsee julki, kukaan ei hyödy siitä. Sama koskee myös esimerkiksi valtionsalaisuuksia ja rikosasioita. Siksi avoimuudessakin on olemassa isot riskinsä, joita voidaan ehköistä esimerkiksi työllistämällä oikeanlaisia ihmisiä. 

 

Kaiken tämän vuoksi koen sen hyvänä asiana, että tietosuojaan liittyvistä asioista keskustellaan. Kuitenkin faktantarkistus ja vahvistetun tiedon levittäminen olisi oleellista. Mutu-argumentointi ei kanna pitkälle etenkään silloin, kun on näin herkästä asiasta kyse.